Přeskočit navigaci
Společnost, politika, kultura, filosofie
30.listopadu 2022
Spravujete webové stránky? Obohaťte je obsahem z Glos.
 

Mezoamerická astronomie

Diskuse k textu  |  13 příspěvků (12 - 13)

U starých amerických kultur hrálo nebe a úkazy na něm pozorovatelné nesmírně důležitou, ba přímo klíčovou úlohu. Jižní Amerika se v době před Kolumbem vyznačovala výrazně astrálním charakterem pantheonů - kultury jako Mochikové, Chimú, Nazca nebo i Inkové uznávaly nebeská tělesa jako nejvýznamnější božstva a často se setkáme s huacas (svatyněmi) zasvěcenými Slunci, Měsíci nebo hvězdám. V Mezoamerice však dospěla fascinace oblohou až do jakési posedlosti, která vyústila v obdivuhodně přesná astronomická pozorování, nesmírně propracovaný kalendář, který nemá ve zbytku světa obdoby, a ve velice komplikovaný astrologický věštebný systém spojený s klíčovým provázáním času a prostoru.


Číst celý text


 bez náhledu 
Nikoli.
Zuzana Marie Kostićová Pošta (14.3.2006 12:36:42)
Nejprve k Vašim dílčím poznámkám.

a) Retrográdní pohyb je zdálnivý zpětný pohyb nebeských těles, který vzniká faktem, že sám pozorovatel se pohybuje (pokud o svém pohybu neví, což Mezoameričané nevěděli, stejně jako středověká a raně novověká evropská astronomie). Pro Vaší informaci, s pojmem retrográdního pohybu pracuje evropská astrologie (nevím, co Vám na tom termínu vadí) dodnes. Z astronomického hlediska je to samozřejmě nesmysl, ale astronomické hledisko zároveň nepřipisuje hodnotu konjunkcím a opozicím, tudíž je jasné, že mluvím o astrologii.

b) Měsíc je skutečně často prezentován jako žena. A pravidelnost je zde výrazně menší, než u muže-slunce. Je to možná tvrzení poněkud vágní, to uznávám, ale je pravdivé. Nicméně můžete se pustit do vyvracení.

c) Retrográdní pohyb - viz poznámka a).

d) Ano, žádná pochybnost. Tvrdím to autoritativně a mám pro to pevné důkazy.

e) Lovec nemá žádný eminentní zájem na počítání času a pozorování nebes. Jsou to především zemědělské kultury, kde se vyvinul složitý kalendář a astrologie. Ta, v podobě, v jaké jí provozvali kněží (a jak jí představuji zde), byla samozřejmě teoretická, ale její aplikace měla vrcholný význam pro každého, kdo obdělával pole.

Nyní obecně: neznám hloubku Vašich astronomických znalostí, ale Vaše informace antropologické a historické jsou evidentně poněkud nedostačující, takže mě překvapuje, s jakou jistotou kritizujete článek napsaný na téma, o němž příliš mnoho nevíte. Pokud bych napsala, že "zakladatel lucemburské dynastie v Čechách se jmenoval Jan", také byste mi nevyčítal, že to tvrdím bez jakékoli pochybnosti, a neptal byste se mě jízlivě, zda jsem náhodou nežila ve čtrnáctém století. Pro Vaši informaci, kalendářní fakta, která prezentuji v tomto textu, jsou postavena na desítkách a stovkách let bádání a analýz písemných pramenů, od hieroglyfických nápisů po španělské koloniální kroniky. Ne vše je samozřejmě tak spolehlivé a jasné, jako pojetí sakrálního a slunečního roku a jejich koincidence, ale mým cílem bylo napsat popularizující článek o tom, jak vypadaly základy mezoamerické astronomie, a ne o podivných nápisech v yucatánských jeskyních nebo o tom, že nevíme, jak přesně se jmenovala takzvaná mayská "božstva noci".

Suma sumárum: Doporučuji Vaší pozornosti sekundární literaturu uvedenou pod článkem, zejména práce Anthony Aveniho (pokud se k nim dostanete - jediný výtisk Skywatchers of Ancient Mexico, o němž vím, že je v Čechách, je zřejmě definitivně ztracen). Zároveň si můžete v pražské Národní knihovně vyhledat například publikaci Yaxchilan od Carolyn Tate, kde najdete reprodukce hieroglyfických nápisů, z nichž drtivá většina obsahuje kalendářní záznamy; Aveni Vám pomůže při jejich luštění. Pak s Vámi budu s velkou chutí a velice ráda diskutovat o tomto nádherném tématu a o jeho problematických stránkách. Protože vy se v této fázi pouze domníváte, že je tento článek naivně pozitivistický a "bezduše rozhodný". A já s vámi souhlasím v tom, že když se něco pouze domníváme, měli bychom to přiznat.
Reagovat
TO SE ASI JENOM DOMNÍVÁTE, ŽE ANO?
Radek Aljančič (13.3.2006 00:18:58)
Hlavní roli v určování pozitivní či negativní hodnoty konkrétního tělesa hrála jeho pozice vzhledem k ostatním tělesům (konjunkce, opozice, kvadratura atd.), jeho postavení na obloze (je-li souhvězdí na horizontu či zenitu) či charakter jeho pohybu (vychází-li souhvězdí či zachází, fáze Měsíce, přesná poloha východu Slunce, periodické fáze zjevování se planet nebo retrográdní pohyb). - RETROGRÁDNÍ POHYB - PROBOHA ČEHO?
Měsíc je naopak často prezentován jako žena, protějšek muže-slunce, byť pravidelnost je zde výrazně menší. TO JE VĚTA! PRAVIDELNOST JE NULOVÁ.
...planety periodicky mizí, často se pohybují retrográdně. TAK SCHVÁLNĚ, KTERÉ? VENUŠE? ALE KDEŽE.
Tento dvaapadesátiletý cyklus koincidence solárního a sakrálního roku se nazývá kalendářní kolo a pro Aztéky byl nejdelším časovým úsekem, který znali. ČLOVĚK BY SKORO ZAČAL VĚŘIT, ŽE JSTE V TÉ DOBĚ ŽILA! ŽÁDNÁ POCHYBNOST - NEUVĚŘITELNÉ, BRILANTNÍ. A NEBO NE?
evropské astronomie - ZAJÍMAVÝ TERMÍN...
Pozornost, kterou starověcí lidé věnovali nebi, byla skutečně mimořádná. V okamžiku, kdy člověk odložil luk a toulec se šípy do kouta chatrče a zaměřil svou plnou pozornost na obdělávání půdy a chov domácích zvířat, získaly znalosti o čase klíčovou roli pro úspěšnost zemědělce. Bylo třeba správně odhadnout, kdy je třeba sít, aby zrno nezmrzlo v zemi nebo nezašlo suchem, kdy je třeba žnout, kdy přijdou deště, kdy mrazy, kdy parna. ZNÍ TO ZPRVU TROCHU LOGICKY (KROMĚ TOHO ZMRZNUTÍ ZRNA), ALE I V SOULADU S TÍM, JAK ČLÁNEK POKRAČUJE VYSVÍTÁ, ŽE O ZEMĚDĚLSTVÍ (PŘI SLEDOVÁNÍ PLANET) VŮBEC NEŠLO, ŽE?
NETVRDÍM ŽE JE TO ŠPATNÝ ČLÁNEK, ALE NĚCO MI NA NĚM MOC VADÍ. VADÍ MĚ TA AŽ BEZDUCHÁ ROZHODNOST ŽE TAKHLE TO BYLO A NE JINAK. PROTOŽE CO MY VÍME. MY SE MŮŽEME JENOM DOMNÍVAT... A KDYŽ SE DOMNÍVÁME, MĚLI BYCHOM TO PŘIZNAT.
Reagovat