Přeskočit navigaci
Společnost, politika, kultura, filosofie
6.října 2022
Spravujete webové stránky? Obohaťte je obsahem z Glos.
 

Byl koronavirus vyroben? Pochází z přírody? Dvě možnosti a jejich dopad na nás

smilan  |  1 příspěvek (1 - 1)


 bez náhledu 
Byl koronavirus vyroben? Pochází z přírody? Dvě možnosti a jejich dopad na nás
smilan Pošta (10.12.2020 19:52:27)


Existuje konspirativní názor, že koronavirus má umělý původ a existuje oficiální názor, že koronavirus je přírodní. Co však tyto dvě alternativy pro nás znamenají? Jaký dopad na nás mají? A hlavně, jaké důsledky z nich máme sami vůči sobě vyvodit?

Obě tyto možnosti si nyní potřebněji rozebereme, avšak hned na začátku je třeba zdůraznit, že konečné důsledky, které z toho všeho pro nás vyplývají jsou duchovní, a jsou v obou případech v podstatě stejné. Tak totiž, jako je šest a čtyři deset, stejně je také pět a pět deset. V obou případech jde o rozdílná čísla, ale se stejným výsledkem. Přesně toto samé platí také o současné pandemii. Také její duchovní důsledky jsou pro nás jako při přírodním, tak i při umělém původu koronaviru v podstatě úplně stejné.

Žijeme v univerzu, které je dílem Stvořitele a ve kterém se jeho Vůle projevuje až do těch nejmenších detailů. Přesně tak, jak se píše v evangeliích, že ani lísteček nespadne ze stromu bez Vůle Páně, a že i všechny vlasy na naší hlavě jsou sečteny. To v našem konkrétním případě znamená, že pokud je koronavirus přírodní, jeho vznik a duchovní důsledky z něho vyplývající jsou přímou Vůlí Stvořitele. Pokud je ale koronavirus uměle vyroben, jeho vznik a důsledky z něho plynoucí jsou nepřímou, nebo jinak řečeno, zprostředkovanou Vůlí Stvořitele. A tím prostředníkem je člověk, který koronavirus vyrobil a vypustil do světa.

Pojďme tedy na to a ukažme si, co tyto skutečnosti pro nás duchovně znamenají. A jelikož v převážné většině mých předchozích článků o koronaviru jsem se věnoval alternativě přirozeného a přírodního vzniku koronaviru a jeho duchovními důsledky ve vztahu k lidem, začněme proto nyní nejprve možností, že koronavirus byl vyroben uměle. Existuje několik teorií, co je tím sledováno a my si řekneme o dvou z nich.

První teorie říká, že jde o záměrný čin ze strany nejbohatších a nejmocnějších elit, usilujících o světovládu. Koronavirus byl vyroben a vypuštěn do světa záměrně proto, aby jeho prostřednictvím mohly elity uskutečnit rozhodující krok k ovládnutí lidstva. Aby mohly na pozadí epidemie lidem omezit jejich základní svobody, a aby v atmosféře obav a strachu před nakažením donutily světovou populaci k masivní vakcinaci, jaká nemá v dějinách obdoby. No a ve formě vakcíny, zasahující DNA, mají být lidé změněni na jakési hybridy, zabaveny lidskosti, které majú slepě sloužit záměrům elit. Má dojít k nevídanému a děsivému zotročení lidstva přesně v duchu Biblické Apokalysy.

Druhá teorie je podobná a souvisí s americkými prezidentskými volbami v tom smyslu, že koronavirus byl uměle vyroben a rozšířen do celého světa právě kvůli volbám prezidenta USA. Během pandemie totiž hlasovalo obrovské množství Američanů korespondenčně. Pokud by volby proběhly normálně, nedaly by se hlasy zfalšovat. Korespondenční hlasování je však možné zfalšovat. Podezření z podvodů při sčítání hlasů v USA jsou toho důkazem.

O co jde v amerických volbách a proč jsou tak důležité pro republikány a i pro demokraty? Trump přinesl nový vítr do americké politiky, protože se postavil proti již zmíněným, světovládným elitám, ovládajícím americkou společnost i americké prezidenty. Jak je možné vidět při pohledu do nedávné minulosti, své záměry se snažily tvrdě naplňovat. Důkazem toho je rozvrat Libye, Sýrie, Iráku, bývalé Jugoslávie, nebo Ukrajiny. Globalisté se snaží dosáhnout své geopolitické záměry buď vojenským rozvratem států, jejich ekonomiky a infrastruktury, nebo nepřímo prostřednictvím takzvaných oranžových revolucí, jaká proběhla na Ukrajině a jaká probíhá v Bělorusku.

Světové elity se vyznačují nepřekonatelnou nenávistí vůči Rusku a snaží se o jeho rozklad zevnitř, prostřednictvím nějaké oranžové revoluce, nebo prostřednictvím různých domácích zrádců. Pokud to ale nepůjde touto cestou, uvažuje se také o vojenské alternativě. Co by však takové něco znamenalo pro svět, lze si snadno domyslet.

Globalisté mají také vypracovaný plán úplného zotročení lidstva sérií postupných kroků. A to třeba zaváděním bezhotovostního styku, čímž se lidé dostanou do úplného područí bank. Dalším krokem bude čipování lidí, a tak dále. Světovládné elity mají ve svých rukou většinu názorotvorných médií a jejich prostřednictvím formují povědomí společnosti žádoucím směrem. Formují ho k postupné akceptaci vlastního otroctví a k poslušnosti.

Na Slovensku byl například na pozadí celoplošného testování obyvatelstva souběžně otestován i model státního teroru, který bude fungovat při celosvětovém nastolení Nového světového pořádku. Statisíce lidí bylo zavřeno do domácího vězení. Propustkou k slobodnějšímu životu se stal modrý certifikát, podmíněný testováním. Kdo ho měl, stal se občanem první kategorie s částečnými právy a kdo ho neměl, stal se občanem druhé kategorie s minimálními právy. Něco podobného čeká svět v budoucnosti a už natrvalo.

Vzhledem k bezcharakterností a absolutní bezohlednosti těchto elit nám bude všem jasné, že by byly schopné vypustit do světa koronavirus, jen aby dosáhly svých cílů. Lidské životy totiž pro ně nic neznamenají.

A teď se podíváme na to, co pro nás duchovně vyplývá z této umělé alternativy původu epidemie. Pokud to chceme pochopit, musíme si uvědomit, že v našem univerzu platí Hospodinův zákon zpětného účinku. Jeho prostřednictvím každý z nás sklízí to, co zaséval. A lidé i národy mohou sklízet dvě věci. Pšenici, nebo plevel! Čili dobro, nebo zlo! Čili temno, nebo Světlo!

Ale protože lidé seli především temno, zlo a plevel, zvedlo temno hlavu v podobě světovládných elit a snaží se nás zotročit a zahubit. Tak se lidem vrací to, co zaseli. Svou duchovní leností a lhostejností, svojí nechutí poznávat Vůli Stvořitele a naplňovat ji, svou neznalostí duchovního smyslu vlastního bytí, svým konzumem, materialismem a ateismem, tímto vším podporovali temno a posilovali ho. Tím vytvářeli živnou půdu, ze které vyrostla temná světová elita, která nemůže v spravedlivých účincích zákona zpětného působení šířit nic jiného, než temno. Jejím prostřednictvím se temno, vytvořené lidmi, obrací proti lidem samotným, aby je podmanilo, zotročili a zahubilo.

Pokud lidé neusilují ke Světlu, k dobru, k spravedlnosti, k čistotě, k ušlechtilosti, k lásce k bližnímu i k Stvořiteli, k poznání Vůle Nejvyššího a k její naplňování, podporují temno, živí temno a toto temno je začne dříve nebo později ničit, aby na vlastní kůži prožívali nesprávnost, nedostatečnost a nízkost hodnot, které uznávají. V tomto spočívá výchovný účinek zákona zpětného působení, a proto nám elita začíná zakládat smyčku na krk.

Současný stav světa je tedy důsledkem falešných hodnot, v které jsme věřili. Zvrácené hodnoty lidstva dali povstat zvrácené elitě, a ta se chystá lidstvo zotročit a zahubit. Tím sklízíme to, co jsme zaseli. Dovolili jsme povstat temnu tím, že jsme neusilovali o hodnoty Ducha, a teď nám temnota sahá na krk. A pokud budeme vycházet z předpokladu, že kornavirus je umělého původu, je to jen důsledkem tohoto stavu. Je to důsledkem a produktem naší temné orientace. Neboť pokud byl virus vytvořen a vypuštěn do světa temnou elitou, vrací se tím k lidem jen jejich vlastní temnota a jejich ignorování světlých hodnot.

Koronavirus nás přiskřípl téměř ve všem, co jsme dělali doposud, protože to bylo špatné a postaveno na falešných základech. Tímto způsobem máme poznat, že takto se již dál jít nedá. Máme pochopit, že špatná sklizeň, kterou v současnosti sklízíme, je jen důsledkem naší vlastní špatné setby. Pokud proto chceme, aby se situace začala postupně zlepšovat, musíme změnit charakter naší setby. Souběžně se všemi opatřeními proti epidemii bychom tedy měli začít více myslet na duchovní a hodnotové obrození. Měli bychom přehodit výhybku, vnitřně se změnit a začít usilovat o hodnoty Světla, protože vidíme a na vlastní kůži prožíváme, kam nás přivedly naše současné temné a nízké hodnoty.

Pokud ale toto nepochopíme a nezměníme, naši civilizaci s největší pravděpodobností nečeká nic dobrého, protože od temnoty, kterou produkuje a podporuje, nelze v nezbytných zpětných účincích očekávat nic dobrého.

Výsledkem by tedy mělo být naše duchovní obrození a duchovní proměna.

A teď se podívejme na druhou alternativu. Na alternativu, že koronavirus není umělého, ale přírodního původu. V tomto případě je věc mnohem přímočařejší a jednodušší, protože zde Vůle Stvořitele nepůsobí zprostředkovaně, prostřednictvím člověka a nezbytných důsledků jeho činů. V tomto případě působí Vůle Stvořitele přímo, a sice přes přírodní svět, který je Vůli Páně zcela podřízený. A Nejvyšší prostřednictvím mikroskopického viru z přírodního světa bije lidstvo, aby ho zastavil v jeho nesprávném hodnotovém směřování, a aby ho nasměroval ke Světlu.

Hospodin tak činí, aby zlomil vůli lidstva a prosadil svou Vůli. Cosi podobného se již jednou na zemi stalo. Bylo to v dávném Egyptě, kdy Vůle Stvořitele známými egyptskými ranami lámala vůli faraóna, až ji nakonec zlomila a faraón se musel podřídit. Jednou z ran byly například žáby, které zaplavily Egypt. Další ranou byly kobylky, jedovaté mouchy a podobně. A jednou z ran byl také mor dobytka, způsobený virem jako v našem současném případě.

Pokud tedy je koronavirus přírodního původu, jde o přímočaré působení Stvořitele na lidský svět, vzdálený od jeho Vůle. Koronavirus otřásá vším, co lidé vybudovali a co jim dosud fungovalo, ale bylo to vzdálené od Vůle Nejvyššího, a tedy i od skutečného dobra. Bylo to jen křečovité prosazování vlastní, malé lidské vůle. Tato egoistická vůle ničí lidi i přírodu, avšak vzhledem k zlomové době, ohlašované proroky, se blíží konec její vlády.

Koronavirus nás proto tlačí k určitým, celkem konkrétním věcem. Tlačí nás do skromnosti, spojené s redukci naší spotřeby jen na to nejnutnější. Tlačí nás do samoty a karantény, abychom měli čas uvažovat o životě a jeho hodnotách. Brání nám chodit do pohostinství, brání nám konzumovat úpadkovou kulturu, brání projevům hulvátství fanoušků na stadionech, a tak dále. Koronavirus nás tlačí do změny života a změny hodnot.

A když jsme to v oddechovém čase po první vlně pandemie nepochopili, přišla druhá vlna. Nebo jinak řečeno, když jsme to po první ráně nepochopili, přichází druhá rána. A pokud po oddechovém čase po odeznění druhé vlny pandemie nedojde k pozitivní změně, očekávané vyšší Mocí, přijde rána třetí a čtvrtá. Bude to tak jako v Egyptě a potrvá to, dokud se malá egoistická lidská vůle nepodrobí vznešené Vůli Stvořitele. Výsledkem by tedy mělo být naše duchovní obrození a duchovní proměna tak, jako v případě první alternativy.

Co dodat úplně na závěr? Říká se, že všechny cesty vedou do Říma. A v našem univerzu platí, že všechny cesty vedou k Bohu! Ať již přímo, nebo nepřímo! V současnosti totiž žijeme v tak výjimečné době, v níž ještě i temno musí sloužit Světlu!


http://vaznost-doby.bloger.cz/ ve spolupráci s M.Š.
Reagovat